Onze sterktes

We analyseren

We nemen de tijd om onze klanten te leren kennen. We luisteren naar hun problemen, vragen en verwachtingen. Pas als we over alle informatie beschikken en de uitdagingen waar ze voor staan volledig duidelijk zijn, gaan we op zoek naar een oplossing.

We gaan uit van de aanwezige expertise

Vaak zijn oplossingen al aanwezig in de organisatie. Maar door de hiërarchische structuur, een gebrek aan communicatie of een tekort aan competenties, slagen mensen er niet altijd in voldoende steun te vinden voor hun ideeën en oplossingen. Small Change spreekt met alle personeelsleden, ongeacht hun functie of niveau, om zo optimaal gebruik te maken van het potentieel in de organisatie.

We ondersteunen en faciliteren

Small Change gaat uit van de kennis en ervaring van de klant en past zijn eigen expertise hierop toe. Een expertise die we opbouwden bij verschillende klanten uit heel diverse sectoren. We combineren nooit meerdere opdrachten, zodat we ons volledig kunnen toeleggen op één klant. Bij Small Change vindt u geen vakspecialisten, maar facilitators die de klant ondersteunen in hun veranderingsproces. Weliswaar zonder beslissingen op te dringen en met respect voor de werkwijze in de organisatie. De eindbeslissing ligt steeds bij de klant.

We geven om uw organisatie

Onze betrokkenheid stopt niet bij het verzenden van de factuur. Ook achteraf blijven we graag op de hoogte van het reilen en zeilen bij onze klanten. Niet omdat we zo snel mogelijk een nieuwe opdracht willen binnenhalen, maar omdat we geven om uw organisatie en graag willen weten hoe het verdergaat eenmaal ons werk erop zit. Small Change wil zijn dienstverlening blijven verbeteren. We zijn dan ook blij met elke feedback over ons werk.

Onze waarden

Eerlijkheid

We blijven onafhankelijk en gaan de waarheid niet uit de weg. Uiteraard met respect voor onze klanten.

Betrouwbaarheid

We hebben steeds het beste voor met onze klanten en nemen enkel opdrachten aan waarvan we overtuigd zijn dat we een meerwaarde kunnen bieden. Met al onze klanten gaan we voor een samenwerking op lange termijn, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Engagement

Als onze klanten onze hulp nodig hebben, zorgen we ervoor dat we beschikbaar zijn. Hun uitdagingen zijn onze uitdagingen. We geven ons helemaal bij elke opdracht, onafhankelijk van de grootte of het budget.

Open geest

We zijn erop gebrand om het werk en de uitdagingen van onze klanten te leren kennen. We zijn er dan ook van overtuigd dat consultancy tweerichtingsverkeer is en niet gewoon een eenzijdige overdracht van informatie en kennis. We staan steeds open voor nieuwe ideeën.