Wat we doen

Small Change is een Belgisch bedrijf dat actief is in consultancy en training. We ondersteunen onze klanten op korte, middellange en lange termijn bij alles wat te maken heeft met change management en human resources management. Hierbij hebben we zowel aandacht voor de interne werking in het bedrijf zelf als voor de relatie van het bedrijf met zijn externe stakeholders.
Small Change discrimineert niet: wij werken voor grote en kleine bedrijven, de private sector en de overheid, Belgische en buitenlandse organisaties. Omdat we geloven dat al deze organisaties, op een strategisch niveau, geconfronteerd worden met dezelfde uitdagingen die steeds terug te brengen zijn tot menselijke relaties en een nood aan verandering.
Hieronder vindt u alvast enkele voorbeelden van wat wij voor u kunnen betekenen.

ANALYSE
HR scan
Analyse van de organisatie en haar stakeholders
Klantenanalyse
Stakeholdersanalyse
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Analyse van de werkdruk
Analyse van de bedrijfsprocessen
Risicoanalyse
Sectoranalyse
PLANNING
Bepalen van projecten en programma’s
Communicatieplan
Transitieplan
Ontwikkelen van een veranderingstraject
HR ontwikkelingsplan
Risicomanagementmodel
IMPLEMENTATIE
Workshops en opleidingen
Coaching en begeleiding
Controle en evaluatie van projecten en programma’s
(Her)ontwikkeling van procedures en processen
Voorstellen tot aanwerving
Strategieontwikkeling
Interne en externe communicatie
Taakomschrijvingen

Waar we werken